Psykolog Edgar Karlsen

Har du vurdert å kontakte psykolog?

Som psykolog har jeg mye kunnskap og lang erfaring i å bistå mennesker i ulike private og jobbrelaterte situasjoner. Du trenger ikke være syk for å ta kontakt. Hos en privat psykolog får du hjelp raskt. Det kan være svært viktig å få hjelp raskt med de utfordringer du opplever før alt føles vanskeligere. Det kan også bety færre timer hos psykolog totalt.

Jeg er privatpraktiserende psykolog, som vil si at hos meg trenger du ingen henvisning og du får ofte time i løpet av få dager. Jeg anbefaler å høre med din helseforsikring da jeg har avtaler med flere. Ved problemer med timebestilling er det bare å kontakte meg via telefon eller e-post. Behandlingen kan foregå på norsk på eller engelsk.

 

Bestill time via knappene under.
Bestiller du privat, benytter du ledigpsykolog.no

Psykolog Edgar Karlsen

Hvordan jeg hjelper deg

Terskelen for å søke hjelp hos psykolog er for mange høy. Det er imidlertid viktig å tenke på at mange ulike utfordringer i livet, akutte eller mere vedvarende, kan føles vanskelig å håndtere. Det kan være egen og andres sykdom, død, skilsmisse, utfordrende relasjoner privat eller i jobbsammenheng, økonomisk vanskelig situasjon mm. Dette kan føre til/virke inn på blant annet:

  • depresjon, angst, bekymringer, panikk, traumer
  • stress og utfordringer i egen arbeidssituasjon
  • utfordringer som leder, egenutvikling, forhold til kollegaer, samarbeid, konflikter og arbeidsmiljø
  • forverrede symptomer på IBS og irritabel tarm, søvnløshet eller insomni, utmattelse og utbrenthet


som er typiske eksempler på utfordringer som mange har i løpet av livet. Gjennom samtaler kan jeg hjelpe deg gjennom ulike tilnærminger å finne mulige veier videre. Du kan ha kommet inn i en negativ spiral som du trenger hjelp til å komme ut av. En tilnærming er å bli bevisst f.eks. vaner, tanker og atferdsmønstre som ved mindre justeringer eller større endringer, kan hjelpe deg til å løse eller håndtere på en for deg bedre måte enn tidligere.

Klinisk hypnose – en revitalisering av legekunsten
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering i klinisk praksis går imidlertid forbausende langsomt.

Kognitiv atferdsterapi
Kognitiv atferdsterapi vokste fram som en sammensmelting av atferdsterapi og kognitiv terapi i 1980-årene. Den baserer seg altså både på sosial læringsteori og den kognitive modellen utviklet av Aaron Beck i 1960-årene.

marissa-rodriguez-2mKYEVGA4jE-unsplash

Depresjon og bekymringer

Depresjon kjennetegnes av nedstemthet, gledeløshet og mangel på energi. I tillegg kommer gjerne håpløshetsfølelse, redusert selvtillit og selvfølelse, redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, søvnforstyrrelser og redusert appetitt. Er du en av de mange som kan føle dette innimellom, men allikevel kan oppleve glede og godt humør i hverdagen, er det en mulighet for at du ikke nødvendigvis er klinisk deprimert. Endringene i humør og energinivå må være markante i forhold til slik du vanligvis har vært og ha en varighet fra uker til måneder for å kunne bli kalt en depresjon. Når det er sagt, så selv om man ikke har en diagnostisert klinisk depresjon kan man definitivt ha utbytte av å bearbeide bekymringer og negative tankemønstre.

Sosial angst

Sosial angst er en frykt for å bli vurdert negativt av andre mennesker. Ofte gjelder dette overfor mennesker som er fremmede eller mennesker man ikke kjenner så godt. Frykt for å bli sett på som uinteressant, nervøs eller rar er fremtredende. Fordi man fokuserer så mye på egne angstreaksjoner blir det ofte selvoppfyllende profetier. Man låser seg, blir stille og innesluttet og ikke klarer å fungere så godt sosialt og det kan igjen føre til at andre, slik man fryktet, vurderer en negativt.

Angst og panikk

Angst kjennetegnes av overdrevne bekymringer f.eks. for sykdom, økonomi, fremtidige ulykker, hvor angsten kan være til stede i perioder, nesten hele tiden eller hele tiden. Mange opplever i tillegg uro, manglende evne til å slappe av, spenningshodepine, nervøsitet, irritabilitet eller andre fysiske symptomer. Man kan også utvikle bekymringer som frykt for at angsten skal ødelegge livet og fremtiden, i tillegg nevner flere angst for angsten.

Panikk er tilbakevendende anfall av panikk som er lite forutsigbare. Man vet ikke når eller hvor den kan oppstå. Mange utvikler derfor unnvikelsesatferd eller sikringsatferd og unnlater å bevege seg ut eller på noen måte sette seg i situasjoner som av erfaring har gitt eller man tror kan utløse panikkanfall. Dette kan føre til at man blir redd for å ta offentlig kommunikasjon, gå på kino, gå på jobben, gå på restaurant eller gå i butikken, og kan føre til ulike grader av isolasjon.

Traumer og vonde minner

Traumer kan oppstå som følge av opplevelser og hendelser som kan ha vært katastrofale (terrorhandlinger, voldtekt; situasjoner der det er fare for liv og helse) eller mindre hendelser som er ubehagelige og kan være traumatiske for den enkelte. Det er personens opplevelse av hendelsen som avgjør om den blir stående igjen som traumatisk eller ikke. Vi kan gruble på disse vonde opplevelsene, kjenne på vonde følelser eller prøve å unnvike å tenke på dem. Disse hendelsene kan rett og slett invadere våre tanker og følelser, eller vi kan bruke mye energi på å undertrykke dem. Det er ikke uvanlig at traumer og ubehagelige opplevelser kan opprettholde andre problemer som angst, panikk, søvnproblemer og ulike andre symptomer.

Hodepine og migrene

Hodepine og migrene behandles med kognitiv atferdsterapi kombinert med hypnosebehandling. Det arbeides med stressreduksjon og mental avspenning. I tillegg er det ved sterke muskelspenninger i hode, nakke, kjeve et aktivt samarbeid med kiropraktor om manuell behandling av muskelspenning.

Psykologisk hjelp ved sykdom

Psykologiske problemer som følge av og i etterkant av medisinsk behandling av f.eks. kreft, auto immune – og andre sykdommer. Psykiske følgetilstander ved fysisk sykdom kan være mange og varierte. Når vi blir fysisk syke kan vi utvikle mange psykiske symptomer som angst, depresjon, søvnproblemer, engstelse, grublinger, frykt og redsel.

Jobbrelaterte utfordringer

Stress, utbrenthet og utfordringer i egen arbeidssituasjon enten du er leder med stort ansvar, mellomleder eller vanlig ansatt. Jeg har gjennom mange ulike psykologiske behandlingsmetoder arbeidet med hvordan klienter best kan mestre egen arbeidssituasjon. Jobben tar en stor og viktig plass i livet til de fleste, og problemer relatert til arbeidsforholdet kan virke inn på den enkeltes livskvalitet på godt og vondt. Jeg har lang erfaring og kompetanse med kartlegging og bistand til personer i ulike leder- og fagposisjoner som en uavhengig 3 part. Fokus kan være utfordringer, stress og bekymringer, så vel som å se muligheter og potensialer i egen arbeidssituasjon. Tema som tas opp vil variere og kan være ledelse, egenutvikling, forhold til kollegaer, samarbeide, konflikter og arbeidsmiljø. Klienten vil med enkle praktiske verktøy gjennomføre en realitetssjekk av dagens jobbsituasjon og eventuelt vurdere andre muligheter internt i egen organisasjon og andre eksterne jobbmuligheter. Målet er å bidra til å klargjøre arbeidssituasjon, identifisere styrke, svakheter og forbedringsområder og bidra til øket mestring og en bedre arbeidshverdag.

Jeg har i tillegg særlig erfaring med individuelt tilpassede programmer for følgende lidelser i grenselandet mellom psykologi og medisin:

IBS, irritabel tarm

IBS, irritabel tarm: Jeg benytter et velutprøvd behandlingsprogram som kombinerer psykologiske metoder som kognitiv atferdsterapi, avspenning og hypnose, med fokus på psykologisk stressreduksjon og avspenning som kan bidra til lindring av IBS symptomer og ubalanser i hjerne – mage/tarm aksen. Det har vist god effekt på reduksjon og kontroll av IBS symptomer som magesmerter, ubehag, diare, forstoppelse og gass/luftsmerter.

Søvnløshet, insomni

Søvnløshet eller insomni: er typisk preget av forsinket innsovning, flere oppvåkninger om natten og for tidlig oppvåkning, noe som ofte kan føre til utslitthet, stress og bekymring. Jeg bruker kognitive metoder og hypnose for å bidra til en mer kvalitativ søvn, samt øket evne til å mestre bekymringer, stressreduksjon og avspenning med det formål å gi systematisk forbedring av søvnen.

Utmattelse og utbrenthet

Utmattelse og utbrenthet: en følelse av å møte veggen, tomhet, kraftløshet og trøtthet over tid. Søvn og hvile resulterer da ofte ikke i en følelse av å være uthvilt og med fornyet energi. Musklene svekkes også ved mye hvile og kan styrke en følelse av at kroppen ikke orker når musklene blir svakere. Behandling kan gi økt mestring ved bedre balanse mellom underaktivering og overaktivering.

Behandlingen:

Programmet starter gjerne med intervju og kartlegging av problemer og symptomer, utvikling av mål og oppstart av behandlingen. (Anbefales å være en dobbelttime 45 min. X 2).

Hovedprogrammet består i tillegg av 6-8 individuelle timer a 45 minutter. I tillegg blir det tilpasset treningsoppgaver som pasienten oppfordres til å utføre mellom timene.

Det benyttes en kombinert behandlingsmodell: med bruk av ulike psykologiske metoder som avtales og tilpasses i dialog med pasienten. Typiske eksempler er kognitiv atferdsterapi som har forskningsbaserte behandlinger for alle problemområdene som er beskrevet. I tillegg har vi erfart at mange pasienter har høyt spennings og stressnivå og får et vesentlig bedre resultat når vi i tillegg legger vekt på å arbeide med fysisk og mental avspenning ved bruk av mentalisering og hypnose.